Monday 22.10.2018 12:17

statistika znasilneni dle vztahu za rok v CR

kod pocet nazev
620 270 bez vztahu
610 54 družka, žena ve společné domácnosti
609 47 manželka
614 45 dospělá osoba s jiným vztahem (mimo kód 617, 618, 619)
607 31 dítě ve vztahu spolužáka, kamaráda
628 25 bývalý/á přítel/přítelkyně
608 20 dítě ve vztahu ke známé osobě (soused, známý rodiny apod.)
603 20 dítě, kde jeden z rodičů je druh-družka, přítel
626 18 bývalá manželka/bývalá registrovaná partnerka
604 14 dítě v blízkém příbuzenském vztahu (bratr, sestra, vnuk apod.)
605 14 dítě ve vzdáleném příbuzenském poměru (synovec, neteř apod.)
601 13 vlastní dítě
627 7 spolupracovník (včetně nadřízeného a podřízeného)
617 5 spolubydlící (mimo výše uvedené – bez vztahu)
622 5 sestra
624 4 manželka – v rozvodovém řízení
625 2 bývalý manžel/bývalý registrovaný partner
615 2 matka
613 2 dospělá osoba v ostatním příbuzenském vztahu (než uvedené)
606 1 dítě svěřené k dozoru (vychovatel, učitel, trenér apod.)
612 1 druh, muž ve společné domácnosti