Thursday 11.10.2018 09:12

select kniha_nazev, vydani_rok, autor_jmeno , autor_prijmeni from kniha
left join kniha_has_autor ON kniha.idkniha = kniha_has_autor.kniha_idkniha
left join autor ON autor.idautor = kniha_has_autor.autor_idautor
left join vydani ON vydani.kniha_idkniha = kniha.idkniha

WHERE
 autor_narodnost = 'slovenská'
AND vydani_rok < 1950

/*LIMIT 10*/