Thursday 25.01.2024 13:40

twitter debata o istambulské úmluvě:
https://twitter.com/…688237949313


A: Vám nevadí jak je ta IÚ diskriminační vůči mužům?
A pokud skutečně jde o násilí proti ženám, proč jsou v IÚ všechny ty věci

  • o boji proti diskriminaci žen
  • o povinnosti učit děti o diskriminaci žen
  • o přípustnosti diskriminace mužů
  • o rozšíření statusu uprchlíka?

B: Článek 2, odstavec 2 jednoznačně říká, ze veškerá opatření vůči násilí se musí vztahovat na všechny skupiny společnosti.


A: Článek 4, odst 4 jednoznačně říká, že veškerá opatření diskriminující muže nebudou považována za diskriminaci de-iure.
A mimochodem, ten článek 2 odst. 2 to říká jen v první větě. Druhá už je „Strany by měly … věnovat zvláštní pozornost ženám jakožto obětem genderového násilí.“


C: Počkat, myslíte tohle? „Speciální opatření, jichž by bylo zapotřebí pro prevenci a ochranu žen před genderově podmíněným násilím, nebudou v intencích této úmluvy považována za diskriminaci.“ Jak to konkrétně diskriminuje muže?


A: Ano to myslím.
To samotné ustanovení nediskriminuje muže. To ustanovení říká diskriminace můžů, pokud je jejím cílem prevence a ochrana žen, není považována za diskriminaci.
A můj problém s tím je, že proti diskriminaci nemůžete bojovat další diskriminací.


D: Takže pokud muž páchá domácí násilí a bude nastaveno nějaké opatření, trest, vykázání, je to podle vás, pokud tomu dobře rozumím, diskriminace toho muže?


A: Ne, diskriminací mužů jsou třeba kvóty na gender v určitý kariérních pozicích.
Překvapivě IÚ není jen o domácím násilí.


E: Úmluva v této časti ale mluví o násilí na ženách, nikoliv diskriminaci. Tj. diskriminace pro ochranu před násilím je ok, ale diskriminace pro ochranu před diskriminací nikoliv. Ta situace co píšete nastat nemůže


A: Vzhledem k tomu, že v Článku 1 Cíle úmluvy se mj. píše:

„Cílem této úmluvy je přispět k eliminaci veškerých forem diskriminace žen a podpořit skutečné zrovnoprávnění žen s muži také posílením pravomocí žen.“

Tak nemám ponětí o čem mluvíte.


E: No to vidím, že tomu příliš nerozumíte. Cílem je taky chránit ženy před násilím (písm. a) – na tento cíl reaguje čl. 4 odst. 4, explicitně říká, že diskriminace je oprávněná, pokud je zapotřebí pro ochranu před násilím, nikoliv před diskriminací.

Navíc vás zklamu, ale toto jde navíc už teď. Např. ženská kupé jsou pro muže diskriminační (znemožňují jím cestovat v určité části vlaku), ale protiprávní to není, protože slouží jako prevence před sex. obtěžováním.


A: OK fér point. Ten článek 4 odst 4 píše pouze o opatření proti násilí (nikoliv opatření proti diskriminaci).
Máte pravdu. Díky za opravu.