Thursday 08.12.2022 08:42

rozdíl mezi „composer install“ a „composer update“

„composer install“ se používá pro instalaci všech závislostí uvedených v souboru composer.json na vašem projektu. „Composer update“ se používá k aktualizaci existujících závislostí na novější verze, které jsou uvedeny v souboru composer.json nebo v aktuálním stavu vašeho souboru composer.lock.

Rozdíl tedy spočívá v tom, že „composer install“ se používá pro prvotní instalaci závislostí, zatímco „composer update“ se používá k aktualizaci stávajících závislostí na novější verze.